ბანერი

გუნდი

Ჩვენი გუნდი

ოთხი განყოფილება:
R&D დეპარტამენტი
საერთაშორისო ბიზნესის დეპარტამენტი
შიდა ბიზნესის დეპარტამენტი
გენერალური მართვის დეპარტამენტი
ერთი ტექნიკური ექსპერტთა გუნდი
სასრული ელემენტების ანალიზის ძლიერი უნარის გამო, ამ გუნდს შეუძლია შეიმუშაოს და დაადასტუროს თითოეული სპეციფიკაცია პროდუქტის ხარისხის გარანტირებისთვის.

გუნდი